SCAMPER EĞİTİM SİSTEMİ

SCAMPER EĞİTİM SİSTEMİ (YÖNLENDİRİLMİŞ BEYİN FIRTINASI);

.                   SCAMPER, öğrencilerin yaratıcılığını ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmede kullanılabilecek, uygulaması kolay ve eğlenceli bir beyin fırtınası tekniğidir. Bu teknikte alışılmış beyin fırtınası tekniğinden farklı olarak belirli basamaklar izlenmektedir. Bu basamaklar Substitude(Yer Değiştirme), Combine(Birleştirilmiş), Adapt(Uyarlama), Modify, Minify, Magnify(Değiştirme, Küçültme, Büyütme), Put To Other Uses(Başka Amaçlarla Kullanma), Eliminate(Yok Etme, Çıkarma), Reverse-Rearrenge(Tersine Çevirme-Yeniden Düzenleme) şeklinde sıralanmaktadır. Bu basamakların ilk harflerinin birleşmesi ile SCAMPER akrostişi oluşmaktadır. SCAMPER sadece bir akrostiş olmayıp aynı zamanda İngilizce’de koşuşturmak, acele etmek, hoplamak, zıplamak gibi anlamlara da gelmektedir. Tekniğin uygulaması esasında her basamak sırası ile ele alınarak, belirlenen bir nesne üzerinde beyin fırtınası gerçekleştirir. Ele alınan nesne her aşamaya uygun olacak şekilde değiştirilir, küçültülür, büyütülür ya da tamamen ortadan kaldırılabilir. Her aşamada farklı sorular yöneltilerek öğrencilerin o nesne üzerinde farklı açılardan düşünmesi sağlanır.