PSİKOLOĞUMUZDAN

SEVGİLİ ANNE VE BABA ;

Bildiğiniz gibi çocuklar 7 yaşına kadar sosyal yaşam içinde kimliklerini kazanırlar. Yeteneklerini keşfederler. 2-6 yaş çocuğun kişisel gelişiminde, etrafında bulunan herkes onun için bir modeldir. 6 Yaşını bitirmiş bir çocuk ise okuma ve yazma öğrenmek için, daha ileride meslek edinmek için okula gider. Okul eğitim ve öğretim yeri olduğu kadar aynı zamanda değerlendirme yeridir. Not vardır, sınav vardır. Bu nedenledir ki ileri toplumlarda ilkokul yaşı 7 dir. Hatta 8 yaşına çekilmeye çalışılmaktadır. Gelişim özelliklerinde olgunlaşmış olarak ilkokula başlayan bir çocuğun başarılı olma şansı %100 dür. Okul öncesi eğitimin amaçlarında ; çocuğun yeteneklerinin keşfedilmesi vardır. Anadili geliştirmek, özgüven sağlamak, kapasitesini kullanmak esastır. Anaokulu Öğretmeninin görevi’de çocukları doğru yönlendirmek, çocuğun çocuktan öğrenmesini sağlamaktır. Bu nedenle çocuklarımız kendi yaş gruplarıyla beraber olmalı, sınırlarını öğrenmelidir. 3 yaşındaki bir çocuktan 6 yaş algısını, performansını beklemek doğru değildir. Tabii ki bireysel farklılıkları göz önünde tuttuğumuzu her zaman özel çocuklarla karşılaşabileceğimiz gerçeğini unutmadığımızı belirtmek isterim. Avrupa’nın hiçbir ülkesinde okul öncesi eğitim kurumlarında yabancı dil eğitimi verilmez. Yabancı dili önemsemediklerinden, ileride çocuk birkaç dili konuşabilsin diye yabancı dil eğitimi verdirmezler. Çünkü Anaokulu yabancı dil eğitiminin verildiği alan değildir. Bütün dünya Milli Eğitim Programlarında 3. sınıfta yani 9-10 yaşında dil eğitimine başlar. Bizim Milli Eğitim Programımızda da bu aşağı yukarı böyledir. Öyleyse 9 yaşında yabancı dil eğitimi veren bu ülkelerin çocukları nasıl olur da bizden çok daha iyi ve çok daha fazla dile sahip olabilirler? Nedeni, doğru yaşta doğru yöntemlerle dil eğitimi verildiğindendir. Onlar okul öncesi eğitimin amaç ve ilkelerinin farkında olup, anaokulu çocuklarına daha ileride 3 dili konuşabilecek yeterlilikleri kazandırıyorlar. Bizde PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI olarak böyle yapacağız. Bu yıl daha yalın bir İngilizce programına geçmemize rağmen İngilizce Öğretmenimizden beklentimiz, sadece farkındalık yaratmalarıdır. Yani çocuklarımız fonotik olarak konuşulan dilin İngilizce olduğunu anlayabilsinler. Görsel ve işitsel algılarında bir yabancı dil olsun ve değişik öğretmenlerle zaman geçirip eğlensinler. Bizim nesillerimiz gibi yabancı dilden korkmasınlar. Bu sırada sıkılmadan, severek ve oynayarak öğrendikleri her bir kelime ve cümle hatta şarkı bize kârdır. Tabii ki önce anadillerini konuşmalarını, kendilerini ifade edebilmeleri ülke ve bayrak sevgisini öğrenmeleri ilk ilkemizdir. Bu nedenle bu yıl değerler eğitiminde biz PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI olarak bizim için önemli “Yaşam Değerlerimizi” aldık. Okul öncesi eğitim 3-6 yaş arası Almanya’da zorunludur ve en önemli eğitim basamağıdır. Çocuk 3 yaşını doldurduğu gün okula başlar. Yani Eylül ayında değil, 15 Mart’ta doğduysa 3 yıl sonra 15 Mart’ta başlar. Okuldan öncede 6 aylıktan itibaren oyun grupları ve kreşlere mutlaka çocuklarını yollarlar. Anne çalışmasa bile sistem böyle işlemektedir. Katıldığım seminerler ve de verdiğim eğitimlerde tüm meslektaşlarımında katıldığı şu görüş dikkat çekici olmuştur ; “18 yaşındaki bir gence, 18 yaşında bir yabancı dil öğretebilirsiniz. Ancak kişilik bozukluğunu düzeltemezsiniz.” Bu nedenle sizlerle beraber PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI olarak mutlu, sağlıklı ve başarılı nesiller yetiştireceğiz. Bu mesleğe yıllarını ve yüreğini koymuş bir eğitimci ve anne olarak siz anne ve babalardan önemle ricam çocuklarınızın geleceği ve ülkemizin geleceği sizin düşüncelerinizde ve ellerinizde saklı. Sevgilerimle…

Uzm. Psik.

İLKNUR GÖKÇE