MONTESSORİ EĞİTİM SİSTEMİ

MONTESSORI EĞİTİM SİSTEMİ ;

.                   MONTESSORI eğitiminin belirli ilkeleri vardır, bu ilkelerin en önemlileri şunlardır ; Montessori eğitimi, her çocuğun öğrenmeye karşı olan eğiliminin aynı seviyede olduğunu farz eder ve asla bir çocuğu diğer bir çocukla kıyaslamaz. Çocuklar arasındaki dil, din, ırk gibi farkların öğrenmelerine etkisi olmadığını düşünür. Kültürel farklılıklara saygı gösterir ve programda bu farklılıklar doğrultusunda değişiklikler yapılması gerektiğine inanır. Montessori eğitiminde sınıf ortamı nasıl dizayn edilmiştir? Montessori eğitiminde oyun ortamı çok önemlidir çünkü çocuklar oyunu sadece vakit geçirmek ya da eğlenmek için oynamaz, oyun esnasında dünyayı ve yaşadıkları çevreyi keşfederler. Bu nedenle sınıf ortamı, çocuğun oyun oynaması ve en elverişli koşullara sahip olan ortamıdır. Sınıfta tehlike olasılığı minimum hale getirilmelidir.